Điều khoản sử dụng website tại Hitclub

Điều khoản chung

 • Tuổi tác: Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc độ tuổi hợp pháp để tham gia cờ bạc theo luật pháp của khu vực pháp lý mà bạn cư trú để sử dụng Website.
 • Tài khoản: Bạn cần tạo tài khoản để sử dụng một số tính năng nhất định của Website. Khi tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động diễn ra trên tài khoản của mình, bao gồm cả việc sử dụng trái phép bởi bên thứ ba.
 • Tiền nạp và Rút tiền: Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản của mình bằng nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Bạn có thể rút tiền từ tài khoản của mình khi đáp ứng các yêu cầu nhất định. Công ty có quyền từ chối hoặc hạn chế bất kỳ yêu cầu nạp hoặc rút tiền nào.
 • Cá cược và Trò chơi: Website cung cấp nhiều loại cá cược và trò chơi. Bạn phải tuân thủ mọi quy tắc và điều lệ áp dụng cho từng cá cược và trò chơi. Công ty có quyền từ chối hoặc hủy bất kỳ cá cược hoặc trò chơi nào bất cứ lúc nào.
 • Bổ nhiệm đại lý: Bạn có thể ủy quyền cho bên thứ ba hành động thay mặt bạn trên Website. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi hành động của đại lý được ủy quyền của bạn.
 • Bảo mật: Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập tài khoản của mình. Bạn không được tiết lộ thông tin đăng nhập của mình cho bất kỳ ai khác.
 • Hành vi cấm: Bạn bị cấm tham gia vào bất kỳ hành vi nào sau đây trên Website:
  • Tạo nhiều tài khoản
  • Sử dụng thông tin sai lệch hoặc lừa đảo
  • Tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố
  • Sử dụng Website cho mục đích bất hợp pháp
  • Lạm dụng hoặc quấy rối người dùng khác
  • Phân phối phần mềm độc hại hoặc nội dung có hại khác

Hậu quả vi phạm

Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào, Công ty có thể thực hiện một số hành động sau đây:

 • Gỡ bỏ tài khoản của bạn
 • Hạn chế hoặc từ chối quyền truy cập Website của bạn
 • Hủy bỏ bất kỳ cá cược hoặc trò chơi nào
 • Yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản tiền nào mà bạn còn nợ

Sửa đổi Chính sách

Công ty có thể sửa đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Bất kỳ sửa đổi nào sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên Website.

Luật pháp Việt Nam

Chính sách này được chi phối và giải thích theo luật pháp của Việt Nam.

Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính sách này sẽ được giải quyết thông qua trọng tài cuối cùng theo luật pháp của Việt Nam.

Toàn bộ thỏa thuận

Chính sách này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa hai bên về chủ đề Website và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây hoặc đồng thời bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

Tuyên bố từ chối

Công ty không đảm bảo rằng Website sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Website.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Vui lòng tham khảo thêm bài viết Miễn trừ trách nhiệmChính sách bảo mật thông tin của chúng tôi.